Make your own free website on Tripod.com

Geld-Surf-Site
Banneren

Home

Banneren
Euroclix

Banneren:

Banneren is een gratis surfprogramma waarbij
jezelf tijdens het surfen ook geld kunt
verdienen. Onze ervaring is dat er ongeveer
5 banners per dag komen tijdens het surfen.
En dat is ongeveer fl0.02 per banner.

Banneren is een vrij nieuw programma die
het moet hebben van adverteerders. Ze gaan
er vanuit dat je straks ongeveer 1 banner
krijgt per 30 seconden. Dan is het leuk verdienen.

Conclusie:

Banneren is een goed en betrouwbaar
programma. Uit onze ervaring blijkt dat je
op dit ogenblik ongeveer 15 cent per dag verdient.

webm@ster